Print this page
 

Fantastisk vellukka prosjekt med Ohio
c

Våren 2017 hadde korpset eit flott samarbeidsprosjekt med gruppa OHIO. Ohio hadde helgeseminar med korpset i april, der Sebastian Lamberg Torjusen skreiv musikken til korpset. Ei inspirerande helg og mykje øving, enda opp i eit stor konsert i juni, saman med Ohio og musikklaget. 

 

 Bilete frå konserten